Wróć

MDP Głuchów i MDP Żdżary najlepsze w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych

08.06.19

Młode druhny i druhowie w pełnym słońcu rywalizowali ze sobą podczas Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , które odbyły się dzisiaj tj. 8 czerwca w Dobrej. Po zakończeniu rywalizacji okazało się, że bezkonkurencyjne były drużyny ze Żdżar oraz Głuchowa.

Zawody rozpoczęły się około godziny 10.00, a udział wzięło w nich 11 drużyn z 9 jednostek OSP. Sędzią głównym podczas rywalizacji był Jarosław Pasik.

Celem rywalizacji była nie tylko walka o tytuł najlepszej drużyny, ale również kształtowanie świadomości ratowniczej i ocena predyspozycji startujących drużyn. Jak się okazało potencjał jest ogromny, a młodzi zawodnicy z całą pewnością w przyszłości będą odnosić same sukcesy.
Młodzież rywalizowała w bojówce oraz biegu sztafetowym na 400 m z przeszkodami.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
Dziewczęce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce: MDP Żdżary (1043,43 pkt)
2 miejsce: MDP Chylin (1034,5 pkt)
3 miejsce: MDP Rzechta (998,49 pkt)
4 miejsce: MDP Malanów (993,73 pkt)

Chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce: MDP Głuchów (1061,27 pkt)
2 miejsce: MDP Będziechów (1052,15 pkt)
3 miejsce: MDP Chylin (1025,40 pkt)
4 miejsce: MDP Malanów (1018,7 pkt)
5 miejsce: MDP Słodków (1018,2 pkt)
6 miejsce: MDP Chrząblice (1008,53 pkt)
7 miejsce: MDP Kotwasice (995,00 pkt)

Uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości serwisu iTurek.net.

Galeria

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

"Aktywizacja NGO"
mająca na celu: Wzrost aktywności społecznej poprzez wzmocnienie potencjału NGO dzałających na obszarze LGD Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. dzięki organizacji szkoleń, wzmocnieniu potencjału technicznego a także wdrożeniu pakietów promocyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020