Wróć

Z takimi ludźmi można wiele, czyli zebranie sprawozdawcze OSP Głuchów

24.02.19

O tym, co udało się zrobić w roku minionym oraz jakie są plany na najbliższy czas rozmawiali druhowie podczas spotkania sprawozdawczego, które odbyło się w Głuchowie. Podziękowania skierowano również do najbardziej zasłużonych druhów, którzy bezinteresownie działają na rzecz jednostki.

Walne zabranie sprawozdawcze w Głuchowie odbyło się 23 lutego. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko gospodarze, ale również wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku i Komendant Gminny w Kawęczynie druh Michał Chachuła, członek Zarządu Powiatu Tureckiego Ryszard Papierkowski, Naczelnik Wydziału Operacyjno- Kontrolno-Rozpoznawczego st.kpt. Piotr Pieśkiewicz, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Antonii Janicki, wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak, radny Rady Gminy Kawęczyn i sołtys miejscowości Głuchów Adrian Kwinciak, proboszcz parafii im.św.Macieja Apostoła w Głuchowie Janusz Tomczak, współpracownicy oraz wszystkie osoby zaangażowane w rozwój jednostki.

Przewodniczącym zebrania został druh Zbigniew Gidelski, który funkcję tę sprawuje od lat, natomiast protokolantką wybrano druhnę Joannę Pasik.

W roku 2018 odbyło się osiem posiedzeń zarządu. Druhny i druhowie chętnie brali udział w uroczystościach państwowych oraz kościelnych. W roku ubiegłym podejmowane były wszelkie działania prewencyjne. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania. Kwota ta wyniosła 4 tys.692 zł.

Podziękowania i drobne upominki otrzymali podczas spotkania członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy w roku ubiegłym zdobywali wysokie pozycje podczas zawodów sportowo- pożarniczych. W zawodach, które odbyły w się Kaczkach Średnich młodzi druhowie zdobyli miejsce drugie. Tę samą pozycję uzyskali podczas zawodów wojewódzkich w Tuliszkowie. Na ogólnopolskim turnieju pożarniczych w Koninie zdobyli tytuł wicemistrza Polski.

Należy nadmienić, że tytuł Działacza Roku 2018 otrzymał Piotr Burdelak, natomiast tytułem Strażaka Roku 2018 uhonorowano Damiana Gidelskiego.

Należy nadmienić, że druhowie mają wiele planów na rok 2019. Oprócz zebrań oraz szkoleń ochotnicy przygotowywać się będą do zawodów sportowo- pożarniczych oraz wszelkich świąt w których wezmą udział. Przewidziany jest zakup sprzętu i umundurowania strażackiego oraz inwestycje. Druhowie wnioskować będą do gminy między innymi o budowę garażu, którego koszt na chwilę obecną szacuje się na poziomie 70 tys.zł.

Po wysłuchaniu sprawozdań oraz przemówieniach zaproszonych gości zarządowi udzielono absolutorium.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości serwisu iTurek.net.

Galeria

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

"Aktywizacja NGO"
mająca na celu: Wzrost aktywności społecznej poprzez wzmocnienie potencjału NGO dzałających na obszarze LGD Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. dzięki organizacji szkoleń, wzmocnieniu potencjału technicznego a także wdrożeniu pakietów promocyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020