Wróć

Zawody Powiatowe wg regulaminu CTIF drużyn MDP w Kaczkach Średnich

30.05.18

W sobotę 26 maja Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z poszczególnych lokalnych gmin zjawiły się na stadionie w Kaczkach Średnich. W trakcie Mistrzostw Powiatu według regulaminu CTIF młodzi zawodnicy musieli wykazać się szybkością i sprawnością podczas biegu sztafetowego na 400 metrów z przeszkodami, a także pokonując tor, przygotowany do ćwiczenia bojowego.

 Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt:

 1. MDP Żdżary (1043,52 pkt.),
 2. MDP Malanów (pkt.),
 3. MDP Słodków (1023,65 pkt.),
 4. MDP Chylin (1007,16 pkt.),
 5. MDP SP1 Turek (988,55 pkt.),
 6. MDP Turek (965,80 pkt.)

 

W kategorii chłopców:

 1. MDP Będziechów (1052,43 pkt.),
 2. MDP Tokary (1046,41 pkt.),
 3. MDP Malanów (1040,10 pkt.),
 4. MDP Głuchów (1038,20 pkt.),
 5. MDP Słodków (1030,40 pkt.),
 6. MDP Chylin (1024,90 pkt.),
 7. MDP Chrząblice (1001,18 pkt.),
 8. MDP Turek (628,28 pkt.)

 

Naszą jednostkę reprezentowały dwie drużyny MDP Tokary i MDP Głuchów obie trenowane przez Trenera Jarosław Pasik, opiekuna Joanna Pasik.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

"Aktywizacja NGO"
mająca na celu: Wzrost aktywności społecznej poprzez wzmocnienie potencjału NGO dzałających na obszarze LGD Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. dzięki organizacji szkoleń, wzmocnieniu potencjału technicznego a także wdrożeniu pakietów promocyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020