Wróć

Zebranie walne w OSP Głuchów

23.03.19

Dnia 23 marca o godzinie 19:00 w sali OSP Głuchów odbędzie się walne sprawozdanie sprawozdawcze.

Na zebraniu zostanie zaprezentowane sprawozdanie za rok 2018 oraz przedstawiony plan działalności na 2019r.

Obecność członków czynnych oraz MDP obowiązkowa.

Zapraszamy również wszystkich mieszkańców Głuchowa oraz sympatyków pożarnictwa.

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

"Aktywizacja NGO"
mająca na celu: Wzrost aktywności społecznej poprzez wzmocnienie potencjału NGO dzałających na obszarze LGD Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. dzięki organizacji szkoleń, wzmocnieniu potencjału technicznego a także wdrożeniu pakietów promocyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020